CENTER WEIGHTED
CENTER WEIGHTED

CENTER WEIGHTED

16/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Liên đoàn Golf Mỹ chỉ ra rằng một quả bóng golf không được nặng quá 1.62 ounce (45.9g) và tâm của khối lượng bóng phải nằm đúng tâm hình học của khối cầu. Nói cách khác là bóng không được bất ổn trên đường đi. Tuy nhiên các nhà sản xuất bóng được tự do đặt tâm bóng bất cứ đâu bên trong quả bóng.
Chúng ta có một quả bóng nặng lõi tập trung nhiều khối lượng bên trong lõi trung tâm. Có niềm tin rằng điều này cho kết quả là cú putt chuẩn và giúp quả bóng bay vào không trung nhanh hơn. Chủ thể cảm giác bóng tốt hơn.
Điểm yếu của một quả bóng nặng lõi là nó biến dạng hơn khi nhận lực và kết quả là năng lượng ăn bám bị mất làm quả bóng đi được ít hơn loại bóng phân bố khối lượng ra ngoài, thậm chí là với loại phân bố khối lượng đồng đều.

Viết bình luận

0906 020 783