CHAMPIONSHIP TEES
CHAMPIONSHIP TEES

CHAMPIONSHIP TEES

18/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Chỗ đặt tee khó nhaasttreen sân dùng trong giải đấu quan trọng nhất. Việc đặt tee này được đề cập tới như Championship Tees. Với rất ít ngoại lệ, Championship Tees được đặt cách xa hố gofl hơn bất cứ tee nào khác.
Markers cho Championship Tees được sơn màu đen điển hình hoặc màu gold hoặc màu vàng. Cũng có khi Senior Tee có màu vàng nên hãy hỏi nếu thấy lăn tăn.

Viết bình luận

0906 020 783