CHAPMAN

CHAPMAN

18/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Gần như tách biệt với cái game gọi là "Pinehurst" ở Bắc Mỹ hay chính là "American Foursomes" (nếu đứng từ ngoài Bắc Mỹ) Chapman chính là một biến thể của Four Ball, game này được chia theo 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người.
Cả hai người của mỗi bên đều đánh và 2 người của mỗi đội sẽ trao đổi xem chọn cú đánh của ai để đi tiếp. Quả bóng không tính sẽ được nhặt lên. Cứ như thế đến khi bóng xuống hố.
Điều khác biệt giữa Chapman và Pinehust là ở cú đánh thứ 2. Trong Chapman, mỗi người chơi quả bóng của riêng họ sau khi tee off. Trong Pinehoust, cả 2 người đều tee off.
Handicaps trong Chapman: cộng handicap của 2 người rồi chia 3
Handicaps trong Pinehurst tùy thuộc vào sự kết hợp giới tính của đội nữa. Nhóm 2 nam thì cộng vào chia đôi. Mà nhóm lẫn nam nữ thì công vào nhân 3 chia 8. Nhóm toàn nữ thì.. cũng cộng vào nhân 3 chia 8.