CHAPMAN
CHAPMAN

CHAPMAN

18/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Gần như giống hệt với cái game gọi là "Pinehurst" ở Bắc Mỹ hay chính là "American Foursomes" (nếu đứng từ ngoài Bắc Mỹ) Chapman chính là một biến thể của Four Ball, game này được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người.
Cả hai người của mỗi bên đều đánh và 2 người của mỗi đội sẽ trao đổi xem chọn cú đánh của ai, sau cú đánh thứ 2, để đi tiếp. Quả bóng không tính sẽ được nhặt lên. Cứ như thế đến khi bóng xuống hố.
Điều khác biệt giữa Chapman và Pinehust là ở cú đánh thứ 2. Trong Chapman, mỗi người vẫn chơi bóng của họ sau khi tee off. Trong Pinehoust, ở cú đánh thứ 2, họ đánh bóng của nhau. Sau đó mới chọn bóng để lần lượt chơi tiếp cho đến khi xuống hố.
Handicaps trong Chapman: cộng handicap của 2 người rồi chia 3
Handicaps trong Pinehurst tùy thuộc vào sự kết hợp giới tính của đội nữa. Nhóm 2 nam thì cộng vào chia đôi. Mà nhóm lẫn nam nữ thì công vào nhân 3 chia 8. Nhóm toàn nữ thì.. cũng cộng vào nhân 3 chia 8.

Viết bình luận

0906 020 783