CHASE MOVE
CHASE MOVE

CHASE MOVE

19/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bình luận viên TV Johnny Miller đã dùng ngữ này để mô tả một cử động tay của Vijay Singh. Khi thực hiện một cú swing trong vòng 4 tại giải US Open, golfer thuận tay phải Singh đã buông tay phải ra khỏi gậy lúc gậy sắp chạm bóng. Nhưng gậy vẫn theo tay trái và đi tiếp "chase the left hand".
Người ta nghĩ ngữ này chỉ được dùng 1 lần rồi bỏ nhưng ấn tượng Miller lặp lại đến 2 lần nữa "chase move" làm nó trở thành thuật ngữ hay dùng trong các giải đấu golf.

Viết bình luận

0906 020 783