CHEATING THE WIND
CHEATING THE WIND

CHEATING THE WIND

20/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là một cú đánh thấp bóng xuống để tránh lực tác động của cơn gió mạnh.

Viết bình luận

0906 020 783