CHECK-UP
CHECK-UP

CHECK-UP

20/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khái niệm dùng để mô tả một chuyển động ngược lại của quả bóng khi nó rơi xuống green. Một quả bóng checks-up sẽ dừng sau khi lăn ngược chiều đánh một đoạn ngắn nhở độ xoáy của quả bóng.

Dưới đây là một điển hình dùng kỹ thuật check up ghi HIO trên hố Par 3 của Dylan Frittelli năm 2018

Viết bình luận

0906 020 783