CHILI DIP
CHILI DIP

CHILI DIP

22/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là điều xảy ra khi bạn quất xuống bóng và làm bợt một dám cỏ trước khi trúng bóng. Điểm nhấn mạnh ở đây là swing "xuống quả bóng" phân biệt với swing "qua quả bóng".

Viết bình luận

0906 020 783