CHISEL
CHISEL

CHISEL

22/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Chisel nghĩa đen là "đục". Động từ này thỉnh thoảng dùng để mô tả cái cách một cây gậy wedge đẩy bóng ra khỏi bẫy cát. Lề gậy đi trước vào cát ngay sau quả bóng đẩy một lớp cát mỏng (cùng quả bóng) tới đích.

Viết bình luận

0906 020 783