CHOKE UP
CHOKE UP

CHOKE UP

23/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi bạn nắm cây gậy golf 1 hoặc 2 inch xuống phía thân gậy nhằm giảm khoảng cách đi được của bóng độ 5 đến 10 yard so với cách cầm gậy bình thường.

Viết bình luận

0906 020 783