CHUNK
CHUNK

CHUNK

23/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Chunk là một động từ. "Chunk" một phát là đầu gậy golf húc xuống nền trước khi chạm bóng. Đầu gậy chậm lại đáng kể trước khi chạm bóng và quả bóng đi kém xa hơn. Tuy nhiên, người ta làm thế bởi một cú "chunk" tốt vào sân cỏ lại đẩy bóng đi xa hơn bình thường.

Viết bình luận

0906 020 783