CIRCLE ON THE SCORE CARD
CIRCLE ON THE SCORE CARD

CIRCLE ON THE SCORE CARD

25/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Vòng tròn trên thẻ tính điểm cho cú Birdie. Giả sử bạn chỉ cần 3 quất trên hố par 4 thì bạn ghi "3" lên thẻ nhưng một số người vẽ vòng tròn quanh số 3, ý là chơi tốt hơn chuẩn.

Viết bình luận

0906 020 783