CLASSIC
CLASSIC

CLASSIC

25/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là một tính từ mà lại dùng như danh từ của rất nhiều giải. Khái niệm "classic" ở đây chả có ý nghĩa chính thức nào cả. Nó chỉ đơn giản truyền tải một cái gì đó truyền thống và làm cho tên giải nghe đầy tính lịch sử.
Ví dụ như tên ban đầu của giải Buick Classic là "Westchester Classic". Đó là cách người ta gọi nó những tháng trước tháng 6 năm 1967, làm năm mà nó ra mắt và Jack Nicklaus đã chiến thắng. Dù sao thì nó cũng đã có sẵn "classic" rồi.

Viết bình luận

0906 020 783