CLEAN
CLEAN

CLEAN

25/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một khi bóng vào đến green thì golfer được phép nhặt bóng lên làm sạch trước khi putt.

Viết bình luận

0906 020 783