CLEAN AND PLACE
CLEAN AND PLACE

CLEAN AND PLACE

25/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi đấu golf trong mưa và bóng của bạn rơi vào vũng bùn thì luật địa phương có thể cho phép bạn nhặt bóng ra khỏi bẩn thỉu, làm sạch nó bằng rẻ sau đó đặt xuống chỗ không có bùn mà không được gần hố hơn chỗ bóng rơi ban đầu. Bạn có thể làm vậy mà không bị phạt gậy nhưng cứ phải chắc chắn luật "clean and place" (làm sạch và đặt lại) dùng được trước khi nhặt quả bóng lên bởi có một số giải không áp dụng luật này. Nó cách khác, không được nhặt bóng lên kể cả là ở trên green. Như thế gọi là "playing down".

Viết bình luận

0906 020 783