CLEAR THE HIPS
CLEAR THE HIPS

CLEAR THE HIPS

25/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Với golfer thuận tay phải thì điều này có nghĩa là xoay hông trái mở ra (sang trái) khi swing để tạo điều kiện tăng tốc và cho phép một sự kế tiếp không bị cản trở. Meagan vừa mới hoàn thiện hành động tiếp theo của cô ấy. Chú ý cách hông cô ấy xoay khỏi cách đi của gậy. Cái này gọi là "clearing".

Viết bình luận

0906 020 783