CLEEK
CLEEK

CLEEK

26/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là tên cổ xưa của cây gậy mà giờ có thể gọi là driving iron hoặc 2-iron. Cleek cũng có thể là tên Scottish cổ của cây gậy cong chăn cừu. Vậy điều này có gì thú vị nhỉ? Nếu bạn đọc Lịch sử về Golf, bạn sẽ thấy nguồn gốc của nó là một trò chơi của người chăn cừu hàng nghìn năm trước.

Viết bình luận

0906 020 783