CLOSED STANCE

CLOSED STANCE

26/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một tư thế có thể của golfer khi vào bóng. Với một golfer thuận tay phải, khi "closed stance" là khi kẻ đường thẳng từ giầy phải tới giầy trái sẽ trỏ tới bên phải của mục tiêu chứ không phải thẳng tuột tới mục tiêu.

Viết bình luận