CLOSED STANCE - OPEN STANCE
CLOSED STANCE - OPEN STANCE

CLOSED STANCE - OPEN STANCE

26/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

CLOSED STANCE

Một tư thế có thể của golfer khi vào bóng. Với một golfer thuận tay phải, khi "closed stance" là khi kẻ đường thẳng từ giầy phải tới giầy trái sẽ trỏ tới bên phải của đường mục tiêu (target line).

OPEN STANCEopen stance

Đó là một tư thế của golfer khi vào bóng.
Đối với một golfer thuận tay phải, có một "open stance" - "thế vào bóng mở" là đứng sao cho đường kẻ tưởng tượng từ chân phải sang chân trái sẽ đâm sang bên trái của đường đi thẳng từ bóng tới đích.
Thuật ngữ này có nghĩa là cơ thể của golfer mở tới mục tiêu. Tức là, nếu ai đó đang đứng từ hố golf nhìn lại người đánh golf sẽ thấy mặt trước của golfer.
Một "open stance" được cố ý dùng để tạo ra một đường bóng fade.
 

Viết bình luận

0906 020 783