CLUB UP
CLUB UP

CLUB UP

27/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là cách để lựa một cây gậy iron đánh xa hơn 1 một khoảng cách so với cây gậy mọi khi bạn dùng. Ví dụ, bạn đang cách tâm green 150 yards và thường thì bạn chọn cây iron số 5 trong điều kiện môi trường ổn định. Tuy nhiên, hôm nay có một cơn gió mát trên cao nên bạn phải club up chọn cây iron số 4 để không chỉ thêm khoảng 12 yards vào một cú đánh mọi hôm mà còn giữ bóng thấp hơn để ổn định hơn trong cơn gió này. Không chỉ gió cao mới cần club up. Các mục tiêu nâng cao cũng đòi hỏi như vậy. Giả sử bạn đánh tiếp cận green trên đỉnh đồi từ fairway, ở độ xa khoảng 140 yard, bình thường bạn chọn gậy iron số 6 nhưng bóng sẽ không tới green nếu bạn không club up lên số 5 đâu. Tại sao ư? Bởi vì bóng sẽ hít cỏ ngay khi nó đạt độ cao nhất mà không có đoạn xuống của quỹ đạo bóng đi như bình thường.

Viết bình luận

0906 020 783