COFFIN BUNKER
COFFIN BUNKER

COFFIN BUNKER

28/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Chính thức chỉ có một bộ coffin bunker (nghĩa đen của coffin là quan tài). Đó là những bẫy cát trên fairway ở hố 13 của sân Old Course tại St. Andrews. Tuy nhiên từ này được mượn trên toàn cầu để đề cập tới những bãy cát có hình chữ nhật dài có hướng song song với fairway và hơi bị sâu tạo thành một thử thách hơi bị độc với bất cứ golfer nào để bóng rơi vào cái bẫy hình dạng như thế. Cái tên không chỉ nói lên sự giống nhau về hình thù mà nó còn chuyển tải độ khó để thoát khỏi bẫy. Nói cách khác, bóng rơi vào đây là chết luôn.
Nói chung "coffin bunker" không cần phải có hình thù đúng như chỗ đặt vừa cái quan tài mà chỉ cần là cái bẫy cát đủ sâu đủ khó.

Viết bình luận

0906 020 783