COIN
COIN

COIN

29/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Có 2 cách hiểu về từ này.
- Khi lên đến green, người chơi được phép nhặt bóng của họ lên để làm sạch trước khi putt. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng bóng được đặt lại chính xác vị trí được nhặt lên, người ta dùng một đồng xu để đánh dấu theo cách truyền thống.
Trên thực tế, một xu thật cụ thể như cắc bạc được dùng. Nếu bạn là James Bond thì đồng vàng Anh Quốc sẽ được sử dụng. Nhưng thông thường một miếng nhựa tròn nhỏ cỡ đồng xu cũng được dùng.
- Khi khái niệm "coin" được sử dụng trong ngữ cảnh của biểu đồ cạnh tranh, nó đại diện cho một số lượng "phi giáo phái".
Sao lại "phi giáo phái"?
Tỉ dụ như trên biểu đồ cho thấy Susan đang thắng 1000 coins. Chúng tôi muốn diễn đạt đơn vị phần thắng của cô ấy là coin bởi vì chúng tôi không biết (mà cũng chả muốn biết) số đặt cọc thực tế là bao nhiêu. Có thể mỗi coin là 1 đô la, mà cũng có thể chỉ là 1 cắc bạc. Như thế với diễn đạt phần thắng chung chung là nhiều coin, chúng tôi bảo mật cho nhóm chơi của cô ấy bởi thực tế biểu đồ đóc cũng có thể đang được xem bởi những người ngoài, chả liên quan gì đến việc Susan có thể nợ Dịch vụ thu nội bộ bao nhiêu.

Viết bình luận

0906 020 783