COLLAR
COLLAR

COLLAR

29/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nó là một dải cỏ bao quanh một cái bẫy hình elip, điển hình là bẫy cát. Cũng có lúc nó dùng để gọi lối tắt trên cỏ ở ngoại biên của green. Hiếm khi thấy nó được dùng để mô tả mối nối bằng nhựa giữa đầu gậy và thân gậy.

Viết bình luận

0906 020 783