COLORS
COLORS

COLORS

02/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Màu sắc được dùng rộng rãi và đa nghĩa trên sân golf. Ở khu vực tee, tee markers (chỗ để nhận diện vị trí tee) được tôn cao với khoảng cách đã xác định từ green. Mỗi một marker có màu riêng trong khi không có luật chính thức nào về ý nghĩa của màu sắc tương ứng với khoảng cách nào. Chỉ có lệ thường thì như sau:
Màu đỏ dùng cho những cái tee trước, gần hố nhất. Chúng thường dành cho phụ nữ trưởng thành và nam thiếu niên tuổi khoảng 12.
Màu trắng dùng cho golfer nam thông thường có cú drive khoảng 160 đến 220 yards xuống fairway.
Màu xanh trời chỉ ra điểm tee khó nhất mà những "tay súng" trẻ tuổi sẽ đánh.
Màu đen dành riêng cho Giải vô địch Câu lạc bộ hoặc những sự kiện chính thức khác.
Màu xanh cây hiếm gặp nhưng được dùng để dạy golf. Đây là những tee mới bắt đầu.
Màu gold và màu vàng  có 2 nghĩa khác nhau. Nếu gần green thì chúng dành cho người chơi lớn tuổi mà không thể drive quả bóng đủ xa. Nếu chúng ở xa green thì lại là dành cho cấc nhà vô địch.
Màu bạc điển hình dành cho phụ nữ lớn tuổi.

Xin nhắc lại là bạn có thể thấy những quy ước khác về khoảng cách tương ứng với màu tee, nên bạn cần linh hoạt trong việc xác định màu sắc kèm với khoảng cách.
Khi dùng trên fairway cho các cọc hay tượng đài, màu sắc chỉ khoảng cách đến tâm green (không cần biết hố ở đâu).
Màu xanh trời là cách 200 yards tới tâm green
Màu trắng là cách 150 yards
Đỏ là 100 yards
Cọc vàng để giới hạn bẫy nước
Cọc trắng để giới hạn cạnh bẫy nước, chỗ sửa sân, hoặc hết sân. Cũng có khi người ta dùng cọc đỏ.

Trên green, màu cờ có thể chỉ khoảng cách đặt hố hôm đó.
Màu xanh trời nghĩa là hố được đặt ở phía sau green, xa hơn từ phía golfer đang đánh tới.
Màu trắng nghĩa là hố được đặt khoảng giữa green.
Màu đỏ là hố được đặt ngay đầu green.
Ví dụ, một golfer đang trên fairway và bongsowr gần cọc trắng nghĩa là anh ta cách tâm green 150 yard. Điều này giúp golfer chọn gậy nào để đánh lên green trong điều kiện thời tiết lặng gió chẳng hạn.
Nếu cờ trắng thì hố cách khoảng 150 yards vậy golfer sẽ dùng gậy iron nào giúp anh đánh bóng đi 150 yard. Có thể đó là gậy số 7. Nhưng nếu cờ đỏ thì hố chỉ cách khoảng 140 yards và golfer sẽ dùng gậy iron số 8. Chứ nếu là cờ xanh trời thì anh có thể dùng gậy số 6 bởi hố cách 160 yards cơ.

Màu nâu đỏ: 5o ngược lên
Màu bạc: 4o ngược lên
Màu trắng: 3o ngược lên
Màu xang cây: 2o ngược lên
Màu xang biển: 1o ngược lên
Màu đen: Góc LIE chuẩn
Màu đỏ: 1o ngang
Màu cam 2o ngang
Màu nâu 3o ngang
Màu vàng 4o ngang

Viết bình luận

0906 020 783