COMING OUT HOT
COMING OUT HOT

COMING OUT HOT

03/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bóng rời đi khỏi đầu gậy ít xoáy ngược hơn và đường đi thấp hơn mong muốn. Thường là kết quả của việc đập ngang bóng hoặc gậy đì bóng hơi lâu.

Viết bình luận

0906 020 783