COMPRESSION MOLDED
COMPRESSION MOLDED

COMPRESSION MOLDED

05/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là phương thức chế tạo lõi một loại bóng golf. Một bán nguyệt được làm đầy bằng chất polime hấp được. Hai bán nguyệt sau đó được chắp lại bằng nhiệt độ và áp suất tạo nên một khối cầu.
Có một số người tin rằng lõi nén đó làm cho bóng golf cư xử khác nhau một chút tùy vào vị trí ăn đập bởi vì cách lực được truyền qua hoặc xuyên vị trí nối 2 bán cầu.

Viết bình luận

0906 020 783