CONDOR
CONDOR

CONDOR

05/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này để chỉ thành tích hoàn thành một hố 4 lần ít hơn chuẩn par. Nghĩa là bạn phải chơi hole-in-one (1 đập ăn luôn) cái hố loằng ngoằng chân chó chuẩn 5 (par 5). Thành tích này chưa bao giờ đạt được trong lịch sử PGA tour.
Đây là bảng tên các thành tích có thể đạt trong thi đấu golf

  Par 3 Par 4 Par 5 Tên thành tích
4 dưới chuẩn     1 triple eagle (condor)
3 dưới chuẩn   1 2 double eagle (albatros)
2 dưới chuẩn 1 2 3 eagle
1 dưới chuẩn 2 3 4 birdie
đạt chuẩn 3 4 5 par
1 quá chuẩn 4 5 6 bogey
2 quá chuẩn 5 6 7 double bogey (buzzard)
3 quá chuẩn 6 7 8 triple bogey (grouse)
4 quá chuẩn 7 8 9 quadruple bogey (turkey)
5 quá chuẩn 8 9 10 quintuple bogey

 

Viết bình luận

0906 020 783