CONFORMANCE, CONFORMITY
CONFORMANCE, CONFORMITY

CONFORMANCE, CONFORMITY

05/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nghĩa đen của chúng là thực hiện (conformance), chính sách (conformity) để chỉ tiến trình đánh giá sự gia nhập của một loại bóng golf vào Luật golf chính thức (Official Rules of Golf) Thực tế, tiếng Anh chính xác của từ này là conformity thế nhưng trong thế giới golf "conformance" lại chính thức được dùng đặc biệt là khi tranh cãi một quả bóng hay 1 cây gậy golf được chấp nhận hay bị cấm trong giải đấu.

Viết bình luận

0906 020 783