CONTINUOUS PUTTING

CONTINUOUS PUTTING

05/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Theo điều kiện thi đấu, người chơi có bóng xa hơn là người đánh tiếp. Luật này áp dụng cả khi bóng ở trên green. Đây là Luật 10-1b, 2b. Thực ra Luật 10-1b, 2b chỉ khác biệt thế này: không phân biệt người chơi ở khi tee hay không. Không có sự loại trừ đặc biệt nào khi ở trên green.
Vậy luật "The Continuous Putting Rule" là gì?
Luật đánh tiếp không hẳn là chính thức. Nó không phải là "luật". Nó là một quy ước cho cuộc chơi tranh huy chương bởi vì Luật 10-2b không có phạt người chơi đánh quá lượt. Hay nói cách khác, người chơi putt hỏng vẫn có thể putt tiếp cho xong.
Chúng ta thất điều này trong giải 2002 PGA Championship. El Paso's Rich Beem đã dành giải dù putt nhanh và liên tục làm choáng cả bộ sưu tập.
Bạn cũng có thể thấy điều này được khuyến khích trên sân công cộng bởi vì nó làm cuộc chơi nhanh hơn.
Thế còn chơi đấu trận?
Một lần nữa, không có phạt gì cả. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm liên quan đến việc đánh liên tục. Đấu trận có cả khoản "gọi lại". Nếu cú đánh thứ 2 liên tiếp mà bóng vào lỗ, đối thủ có thể tuyên bố bạn chơi quá lượt và có thể yêu cầu vô hiệu hóa cú đánh đó, bóng phải đặt lại nơi bạn putt thành công.