COR
COR

COR

10/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nó là viết tắt của Coefficient of Restitution (Hệ số phản hồi). Và đây là một chủ đề nóng.
Không phải là hoàn toàn chính xác khi mô tả COR như là một biện pháp của "sự yếu đuối" trên mặt gậy golf nhưng nó gần đủ để có được ý tưởng trên.
COR 1.000 ngụ ý sự trôi chảy hoàn hảo của mặt gậy. COR 0.000 có nghĩa là mặt gậy dính như đất sét và hoàn toàn hấp thụ năng lượng động học.
Năm 1998, USGA bắt đầu không chấp nhận các gậy driver có COR lớn hơn 0.830 trong khi tại câu lạc bộ Royal and Acient ở Scotland cho phép CORs lên đến 0.860.
Điều này có nghĩa thực tế là các gậy driver bán ra ngoài Hoa Kỳ "nóng hơn" trong nước. Nhiều trong số các gậy driver "nóng" hơn vẫn được bán ở Mỹ, với sự cảnh báo rằng họ không được chấp nhận bởi USGA sẽ phạt.
Chính trị đứng sau các vị trí tương ứng dường như đẩy tới giải pháp của mùa hè năm 2002. USGA lúc đó sẽ chấp nhận gậy driver "nóng" với CORs lên đến 0.860 từ tháng 1 năm 2003 đến hết tháng 12 năm 2007, sau đó giới hạn 0.830 COR lại được thông qua bởi cả hai cơ quan làm luật.

Viết bình luận

0906 020 783