CORD
CORD

CORD

10/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là những sợi dây mảnh, đúc lại thành tay nắm cao su của gậy golf, làm tay nắm có cảm giác chắc chắn hơn trong điều kiện ẩm ướt.

Viết bình luận

0906 020 783