Cubic Centimeters
Cubic Centimeters

Cubic Centimeters

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nó là đơn vị thể tích. Điển hình dùng khi nhúng đầu gậy golf vào bồn chứa đầy nước và đo cân nặng của nước tràn ra do mất chỗ. Cũng vì thế mà từ "displacement" (mất chỗ) xuất hiện .
CC nghe như trong phòng khẩn cấp nhưng hóa ra các nhà sản xuất gậy dùng để diễn đạt cỡ gậy driver theo centimet khối.
Một cây driver lớn hơn, cồng kềnh hơn, về lý thuyết sẽ có bề mặt lớn hơn, kết quả là sweet spot (vùng tiếp xúc bóng) lớn hơn và có nhiều hiệu ứng du di hơn (dễ đánh hơn). Nhưng những đầu gậy lớn nhất (320cc - 360cc) thực ra đã đạt mức cản gió một cách đáng kể.

Hình trên là chi tiết thiết kế đầu gậy driver trong bộ MTG009.

Viết bình luận

0906 020 783