DAMPEN
DAMPEN

DAMPEN

11/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Mỗi một cây gậy golf đều có điểm ngọt (sweet spot). Nếu bóng được đánh từ một điểm nằm ngoài điểm ngọt trên mặt gậy thì đầu gậy sẽ kêu và rung. Việc rung gậy này có thể rất khó chịu và đôi khi gây đau nhẹ hồi còn sử dụng bóng bằng surlyn, loại bóng nén cao.
Gậy muscleback iron lại có điểm ngọt rất nhỏ, vì vậy hiệu ứng "đau rấm rứt" rất hay gặp. Các thân gậy thép (mặc dù có nhiều điểm hay) thì lại dễ dàng truyền những rung động khắc nghiệt này tới tay.
Ngày nay gậy cavity-back iron có điểm ngọt lớn, giảm khả năng rung động và các thân gậy graphite hiện đại có xu hướng làm giảm rung động đến mức mà hiệu ứng "đau rấm rứt" đã đi vào quá khứ.
Trớ trêu thay, rung động không phải là một vấn đề trong đầu thế kỷ 20. Các quả bóng golf chưa bao giờ cứng bằng và thân gậy được làm bằng gỗ hickory có khuynh hướng hấp thụ rung động trước khi chúng chạm tay.

Viết bình luận

0906 020 783