DECELERATE
DECELERATE

DECELERATE

12/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Giảm tốc. Một điều không-không chính yếu trong golf.
Để giảm tốc độ có nghĩa là làm chậm gậy golf khi nó tiếp cận bóng. Kỹ thuật chỉ ra rằng bạn nên làm ngược lại mới đúng.
Giảm tốc sinh ra từ việc muốn thực hiện backswing quá nhiều. Khi gậy golf tiếp cận quả bóng khi downswing, sự phối hợp tay-mắt tự nhiên của bạn sẽ cố gắng bù đắp cho cảm giác của não bạn là tốc độ quá cao. Vì vậy, các cơ "không-swing" khác góp vào làm chậm gậy golf.
Vấn đề là điều này gây ra hai thay đổi khác biệt cho cú swing.
(1) gậy golf sẽ có xu hướng đi chệch khỏi đường chính xác và (2) vòng xoay tự nhiên của cổ tay bạn trở nên không đồng bộ và góc mà gậy golf đánh bóng là bất cứ thứ gì nhưng không phải điều bạn muốn.
Giảm backswing cho phép một người chơi golf duy trì tăng tốc trong thời gian downswing, tất cả thông qua tiếp xúc mà giữ cho đầu gậy trên đường đi của nó và giữ cơ "xấu" khỏi kích hoạt.

Viết bình luận

0906 020 783