DIFFERENTIAL
DIFFERENTIAL

DIFFERENTIAL

13/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Differential nghĩa đen là khác biệt. Về mặt khái niệm ở đây, differential là một con số nhằm chỉ ra hiệu suất thực của bạn vào ngày hôm đó, để tính độ khó chơi của sân. Nếu tôi quất một cú 88 trên sân dễ chơi và bạn quất một cú 88 trên sân khó chơi, differential của bạn sẽ tốt hơn (thấp hơn) so với tôi.
Nhưng những người chơi golf chân chính không nói về differential cho một vòng đấu như thể một differential có đời sống riêng của nó vậy. Differential là một thành phần của công thức tính handicap được sử dụng bởi USGA, RCGA và các tổ chức khác.
Mỗi lần khi bạn chơi một vòng đấu golf, bạn kết thúc với một điểm số, đó là tổng của tất cả các cú đánh cộng các cú phạt. Tổng này được gọi là điểm Gross của bạn.
"Áp dụng Kiểm soát Cú đánh Công bằng" với điểm ghi trên mỗi hố và bạn kết thúc với một con số được gọi là Gross đã điều chỉnh.
Một differential là tên cho gross đã điều chỉnh trừ đi mức đánh giá sân, sau đó chia cho độ dốc của sân và cuối cùng nhân với độ dốc tiêu chuẩn của USGA là 113.
Bạn sẽ tính được một differential cho mỗi vòng đấu bạn chơi.

Viết bình luận

0906 020 783