DLC
DLC

DLC

18/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

"DLC" không phải là một khái niệm của golf. Tuy nhiên, thành ngữ này lắm lúc được dùng trong ngữ cảnh chơi game golf điện tử trong hệ thống giải trí gia đình.
"DLC" đề cập tới "nội dung tải xuống được". Trong ngữ cảnh của golf ảo,  ngữ này điển hình nghĩa là bạn có khả năng tải xuống từ internet nhiều sân thêm vào những cái bạn đã mua từ đầu.
Những sân thêm thường được đóng chung lại gọi là "gói DLC". Nếu bạn thấy chữ "DLC TM" thì TM nghĩa là "TradeMark".

Viết bình luận

0906 020 783