DNF
DNF và DNP

DNF và DNP

18/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

DNF
Viết tắt của "Did Not Finish" - "Đã không hoàn thành".
Bạn thường thấy ký hiệu này trên leaderboard dành cho những người chơi không hoàn tất được vòng chơi của mình theo quy định.
Nói nhiều vậy chỉ có nghĩa là người chơi bỏ cuộc, rời sân, thường là vì thấy ốm. Người chơi này sẽ bị loại. Tuy nhiên, người ta vẫn phân biệt kiểu bỏ cuộc này với kiểu bỏ cuộc vi phạm quy tắc quá mức "DQ".

DNP
"Did Not Play". Viết tắt "DNP" thường thấy trên leaderboard dành cho người chơi theo lịch thi đấu trong ngày những lại vắng mặt.
Trong sự kiện một ngày, bạn sẽ không thấy "DNP" bởi người chơi không đến là bỏ cuộc luôn rồi.
Tuy nhiên, nếu người chơi đã chơi vòng 1 trong giải nhiều ngày mà không đến vòng sau thì "DNP" sẽ xuất hiện tại nơi điểm số hiển thị.

Viết bình luận

0906 020 783