DUAL WEDGE
D-WEDGE hay DUAL WEDGE

D-WEDGE hay DUAL WEDGE

11/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là một cây gậy golf có góc loft lớn dùng để đánh chính xác lên green. Trong bộ gậy iron có góc loft tiêu chuẩn, gậy dual wedge được xem là cây gậy ngắn hơn gậy pitching wedge và dài hơn gậy sand wedge.
Cây gậy golf này được đặt tên như vậy vì thực tế là mặt bích của nó được kẻ với một đường viền cho phép nó duy nhất được sử dụng vừa như là gậy sand wedge vừa như gậy pitching wedge tùy thuộc vào cách cầm mở mặt gậy khi vào thế quất bóng (address).
Một số nhà sản xuất đề cập đến cây gậy này như là một cây gậy wedge tấn công, gậy wedge đệm hay gậy wedge tiếp cận. Vì vậy, bạn sẽ thấy nó được thể hiện kèm với một "G", "A", hoặc "D".

Viết bình luận

0906 020 783