EARLY BIRD
EARLY BIRD

EARLY BIRD

18/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Rất nhiều sân golf công cộng (thậm chí vài sân golf tư nhân) thường giảm giá cho các golfer đến sớm lúc ló bính minh để đánh từ hố 9 về. Đấy là bởi vì một số foursomes đầu tiên của ngày sẽ không đến được hố 9 trong ít nhất 1 giờ. Như thế, những hố "ngủ ngồi" sẽ chả kiếm được tiền. Nếu bạn đến thật sớm, bạn thường có thể chơi từ hố 9 về mà không phải đặt trước như là một "early bird" - "con chim sớm". Những giờ tee này được điển hình phân bố theo kiểu đến trước chơi trước.
Dù rằng không phổ biến, một số sân công cộng cũng cho đánh 9 hố đi lúc cuối ngày để kiếm được nhiều nhất trên 18 hố golf. Thế nên nếu bạn lên sân khoảng 30 - 45 phút trước khi mặt trời khuất, bạn vẫn có thể chơi được mà không cần phải đặt sân. Bạn có thể thấy điều này được nói đến như "quick nine" - "9 hố nhanh".

Viết bình luận

0906 020 783