ECLECTIC SCORE
ECLECTIC SCORE

ECLECTIC SCORE

18/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Cái này giống với Ringer Score, ngoài việc handicap được tính cho người chơi.
Eclectic Score được dùng phổ biến ngoài nước Mỹ. Để tính một Eclectic Score, người ta so số cú đánh chuẩn trên từng hố. Bạn phải xác định số cú đánh có handicap trên từng hố trước tiên. Thế nên nếu bạn được chấp hố 5 quất, hãy nhìn vào thẻ điểm được in có dòng "HCP".
Nhận lấy một handicap trên một trong 5 hố có par khó nhất. Hố có par khó nhất được chú thích bởi "1" trên "HCP". Hố khó thứ 2 được đánh dấu "2" trên "HCP"...
Nếu bạn hoàn thành hố khó nhất sau 4 quất, bạn sẽ được trừ 1 quất handicap, để được điểm chuẩn là 3 trên hố đó. Đây sẽ là giá trị được tính là Eclectic Score của bạn.

Viết bình luận

0906 020 783