EQUITABLE STROKE CONTROL (ESC)
EQUITABLE STROKE CONTROL (ESC) và EXACT HANDICAP

EQUITABLE STROKE CONTROL (ESC) và EXACT HANDICAP

21/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

EQUITABLE STROKE CONTROL

Đó là cách kiểm soát số cú đánh hợp lý, một phần của công thức tính handicap của USGA. Khi tính toán handicap, các quy tắc ECS đưa ra một giới hạn về số lần mà người chơi được phép đánh, làm điểm số cho bất kỳ hố nào.
Điều này không khuyến khích chơi sandbagging (chơi giấu nghề) và thúc đẩy chơi nhanh.
Đây là các biểu đồ Equitable Stroke Control bởi USGA của Mỹ và RCGA của Canada.

EQUITABLE STROKE CONTROL (UNITED STATES)

Số handicap của sân Số lần đánh nhiều nhất trên hố bất kỳ
9 hoặc hơn Double Bogey
Từ 10 đến 19 7
20 đến 29  8
Từ 30 đến 39 9
40 trở lên  10

EQUITABLE STROKE CONTROL (CANADA)

Số handicap của sân Số lần đánh nhiều nhất trên hố bất kỳ
Scratch Bogey
Từ 1 đến 18 Double Bogey
19 đến 32 Triple Bogey
33 hoặc cao hơn Quad Bogey
40 trở lên  10

EXACT HANDICAP

Handicap chính xác. Khái niệm này được dùng cho hệ thống handicap của Hội đồng các Hiệp hội Golf Quốc gia Anh.
Nó đề cập đến handicap cá nhân chính xác cho mỗi golfer, được tính bằng công thức CONGU. Một ví dụ điển hình handicap chính xác là 12.8.
Nhưng thực tế không thể gán golf thủ này mười hai cộng với tám phần mười của một cú đánh trên sân được. Vì vậy, handicap chính xác được làm tròn đến số nguyên gần nhất để có một "handicap chơi" cho ngày. Đó là số cú đánh chấp mà cầu thủ này sẽ được hưởng. Trong ví dụ này, golf thủ được tăng lên đến mười ba cú.
Tóm lại: "Handicap chính xác" là con số được tính theo công thức và là giá trị "chính thức" mô tả trình độ của người chơi. "Handicap chơi" được lấy từ "handicap chính xác" và đó là toàn bộ số cú đánh mà golfer có quyền hưởng trong ngày đó.

0906 020 783