FAIRWAY FLAG - FAIRWAY MADE - FAIRWAY WOOD
FAIRWAY FLAG -  FAIRWAY MADE - FAIRWAY WOOD

FAIRWAY FLAG - FAIRWAY MADE - FAIRWAY WOOD

24/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

FAIRWAY FLAG
Là lá cờ trên một chiếc mỏm nằm giữa fairway. Mục đích của lá cờ là làm tầm ngắm khi fairway được thiết để che green trong một cú đánh tiếp cận thông thường.

 FAIRWAY MADE
Tại các hố par-4 hoặc par-5, người ta nói câu này khi người chơi có cú tee off xuống đúng fairway.

FAIRWAY WOOD
Gậy golf có đầu phồng lên giống gậy driver nhưng được tối ưu để đánh bóng trên cỏ chứ không phải trên tee.
Gậy fairway wood bao gồm brassie (wood-2) và các cây gậy wood số cao khác, bao gồm cả quái thú tương đối mới gọi là gậy Rescue. Thuật ngữ này không được xác định cứng nhắc. Bạn phải nhận thức được ngữ cảnh. Trong nhiều trường hợp, thuật ngữ "fairway wood" đặc biệt đề cập đến gậy Rescue. Thật vậy, bất kỳ cây gậy golf nào được thiết kế với "FW" được coi là gậy rescue.

fairway wood

Viết bình luận

0906 020 783