FIRM và FIRST ON
FIRM và FIRST ON

FIRM và FIRST ON

26/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

FIRM
Cụm từ áp dụng cho quả putting trên green. "Hit it firm" - "Đánh cứng nhé" có nghĩa là đẩy bóng đi một đoạn ngắn, chặt tay, khiến cho địa hình tự nhiên của green ít ảnh hưởng đến đường đi của quả bóng.
Ngược với nó là "finesse putt".
Ưu điểm của cách đánh này là vượt qua được sự gia giảm tốc độ tự nhiên của green. Nhược điểm của cách này là nếu bạn có lỗi khi nhằm mục tiêu thì bạn chỉ có quá
hố, dễ biến birdie thành bogey lắm.
Chỉ chơi "firm putt" khi bạn đang bị dẫn.

FIRST ON

Tên của một kiểu đánh cược giữa hai đối thủ trên một hố nhất định trước khi tee off. "First on?" một bên sẽ hỏi bên kia như vậy.
Nếu cược được chấp nhận thì bóng của bên nào lên green trước sẽ thắng cược.
Điều này không liên quan gì đến việc lên green thông thường. Thật vậy, nếu hố ngắn ai đánh drive lên green luôn vẫn thắng thế nên kiểu cá cược này thường phải chơi với hố par-5.
Để thắng cược "first on" bóng phải lên green và dừng ở đó chứ nếu bóng lên green rồi mà lăn ra ngoài thì vẫn không được tính.

Viết bình luận

0906 020 783