GROSS ON MOST-DIFFICULT (TIEBREAKER)
GROSS ON MOST-DIFFICULT (TIEBREAKER)

GROSS ON MOST-DIFFICULT (TIEBREAKER)

22/11/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Cùng giống như Count-back và Retrogression, Gross-On-Most-Difficult-Holes là một phương pháp số học để phân định kết quả hòa.
Phương pháp này được phổ biến rộng rãi bởi vì nó có thể được áp dụng trong những tình huống mà Count-back và Retrogression không khả thi, chẳng hạn như khi sử dụng định dạng game split tees hoặc short-gun start.
Phương pháp này có thể được sử dụng như là một tiebreaker (phương pháp phân định thắng thua khi nhiều người có chung điểm số cuối cùng) cho các sự kiện mà yếu tố handicap được tính.
Vậy phương pháp này vận hành thế nào?
Hãy đưa thẻ điểm in ra ưa thích của mình lên sân golf. Bạn sẽ thấy một hoặc nhiều dòng trên thẻ điểm hiển thị yardage cho mỗi lỗ. Một dòng (hoặc nhiều hơn) sẽ hiển thị par cho mỗi lỗ. Nhưng sẽ có một dòng nữa (có thể là hai) với tiêu đề "Handicap" hoặc "HCP". Trên dòng đó, bạn sẽ thấy số từ một đến mười tám (hoặc từ một đến chín cho sân 9 hố). Đó là dòng quan trọng cho phương pháp tiebreak này.
Giả sử bạn có một trận hòa five-way trên sân mười tám hố. Đây là cách phương pháp tiebreak này hoạt động.
Hãy xác định hố khó nhất trên sân. Bởi "Most difficult" - "Khó nhất", có nghĩa là: "Khó nhất để đạt Par". Vì vậy, nhiều khả năng một hố Par 3 được coi là "khó hơn" so với Par 5 mặc dù khoảng cách của hố Par 5 là dài đáng kể so với hố Par 3.
Làm thế nào bạn có thể biết đó là hố khó khăn nhất?
Đó là lý do mà dòng "handicap" hoặc "HCP" xuất hiện trên thẻ điểm của bạn.
Hố khó nhất là hố có số "1" trên dòng này của thẻ điểm.
Vậy - trong số năm người hòa - ai có điểm số tốt nhất (thấp nhất) trên hố khó?
Nếu một trong năm đánh bại bốn người kia hoàn toàn, bạn đã tìm thấy người chiến thắng của bạn!
Nhưng nếu hai (hoặc nhiều hơn) người chơi hòa gắn liền với điểm số tốt hơn trên lỗ khó nhất?
Trả lời: Trước hết, bạn loại bỏ những người khác, khỏi xem xét thêm tiebreak. Họ đã thua tiebreak này và được loại trừ khỏi bất kỳ tính toán nào khác.
Trong số các các đối thủ còn lại, bạn hãy tìm tới hố khó thứ hai trên sân. Đó là hố với có số "2" trên đường kẻ "handicap" hoặc "HCP" của thẻ điểm.
Lặp lại bước trước. Giữ những đối thủ cạnh tranh đã ghi được tổng số điểm tốt nhất vào lỗ khó thứ hai và loại bỏ những người khác.
Bạn chỉ còn lại một người chơi?
Nếu vậy, bạn đã tìm thấy người chiến thắng của bạn! Nếu không, hãy tìm tới hố thứ ba khó khăn nhất.
Bạn có thấy mô hình?
Bạn cứ tiếp tục so theo hố khó hơn cho đến khi bạn tới hố mà chỉ còn một golfer, đó là người chiến thắng của bạn!
Phương pháp tiebreak này có thể được sử dụng trong các sự kiện Stableford / Modified Stableford nếu tất cả những người đã hoàn thành một cú đánh hòa từ cùng một
tee.
Đừng sử dụng phương pháp tiebreak này nếu sự kiện của bạn cho phép chơi nhiều màu tee - trừ khi sự kiện của bạn được tách biệt thành các flights, trong đó tất cả mọi người trên cùng một flight chơi cùng một màu tee.
Lý do cho nguyên tắc này là chúng tôi đang sử dụng điểm tổng, không điều chỉnh theo handicap. Thật là không công bằng khi sử dụng tiebreak này đối với những đối thủ cạnh tranh phải đánh từ các tee xa hơn đúng không?

Viết bình luận

0906 020 783