INJECTION MOLDED - INSERT - INSIDE - INSIDE THE LEATHER - INSURANCE BU
INJECTION MOLDED - INSERT - INSIDE - INSIDE THE LEATHER - INSURANCE BUNKER

INJECTION MOLDED - INSERT - INSIDE - INSIDE THE LEATHER - INSURANCE BUNKER

14/12/2017   |   Đăng bởi Dzung Nguyen

INJECTION MOLDED

Đây là một phương thức chế tạo lõi bóng golf. Một khuôn hình cầu được làm đầy chất polyme, nén lại với nhiệt độ cao. Toàn bộ quả bóng bằng polyme được tạo trong mỗi một bước.
Có đơn vị tuyên bố rằng một lõi đúc phun sẽ hoạt động ổn định hơn nhiều so với lõi đúc nén vì các liên kết đồng hóa trị của vật liệu polyme được phân bố đồng đều theo các hướng ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là lực tác động được truyền đi xuyên suốt quả bóng.

INSERT

Nói chung, khái niệm này đề cập đến bất kỳ mảnh vật liệu nào liên kết với phần thân của đầu gậy golf.
Các loại gậy wood phổ biến trên fairway giờ đây được trang bị với các miếng chèn bằng wolfram hoặc đồng ở dưới đế để hạ trọng tâm của cây gậy xuống thấp hơn.

INSIDE

Nếu quả bóng của bạn ở "inside" - "bên trong" so với quả bóng của tôi, điều đó nghĩa là quả bóng của bạn gần hố hơn là của tôi. Bóng của tôi được cho là "away" - "xa" hơn.
Đừng dùng "inside" nếu cả hai quả bóng đang không nằm trên green. Tuy nhiên, "away" luôn được áp dụng được.

INSIDE THE LEATHER

Khi không chịu các điều kiện đấu giải, thường thấy các cú putt rất ngắn được đối thủ đồng ý cho qua. Chỉ là ngắn thế nào thì cú putt được đối thủ đồng ý thừa nhận sẽ xuống hố và bỏ qua mà không cần thực sự putt nữa? Những cú putt như vậy cũng được gọi là gimmees.
Không có khoảng cách chính thức nào vì "gimmees" không được chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, quy tắc chung là đặt đầu của putter của bạn vào trong hố. Nếu quả bóng gần lỗ hơn tay nắm gậy, thì nó được gọi là "inside the leather" - "bên trong da" và có thể được thừa nhận.
Tay nắm đã từng được bọc da mà.

INSURANCE BUNKER

Một trong những bẫy cát nằm ở các vị trí chiến lược dọc theo fairway của một sân golf.
Ý tưởng là để khuyến khích người chơi golf sử dụng một lối tiếp green cận cụ thể chứ không phải sử dụng lối tiện lợi hơn. Nói cách khác, nếu có hai tuyến đường mà golfer có thể đi từ tee lên green, thì những "insurance bunker" (bẫy cát đảm bảo) này được đặt (và thường là bó gọn) để không khuyến khích sử dụng lối đi ngắn hơn.

Viết bình luận

0906 020 783