Tháng 9 - Khuyến mại sốc: MUA 1 TẶNG 1
Tháng 9 - Khuyến mại sốc: MUA 1 TẶNG 1

Tháng 9 - Khuyến mại sốc: MUA 1 TẶNG 1

17/03/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bắt đầu từ tháng 9, ngoài việc phát hành thẻ giảm giá VIP để dành sự ưu đãi cho các khách hàng thân thiết nhiều hơn, tốt hơn, Teeoff's Golf Shop còn có chương trình khuyến mại đặc biệt: MUA 1 TẶNG 1 cụ thể như sau: (Quý khách có thể click vào sản phẩm để có thông tin chi tiết!)

  Sản phẩm Mã SP Giá bán SP Sản phẩm tặng Mã SP tặng Giá SP tặng
1 Gậy golf nam
 
MTG009 36,500,000 Giày nam
 
XZ019 1,848,000
2 Gậy golf nam
 
MTG002 10,500,000 Giày nam
 
XZ017 924,000
3 Gậy golf nam

 
MTG005 12,075,000 Giày nam
 
XZ035 847,000
4 Gậy golf nam
 
MTG007 9,100,000 Giày nam

 
XZ035 847,000
5 Gậy golf nam

 
MTG008 17,500,000 Giày nam
 
XZ017 924,000
6 Gậy golf nữ
 
LTG005 12,075,000 Giày nữ
 
XZ001 847,000
7 Gậy golf nữ
 
LTG004 17,500,000 Giày nữ
 
XZ001 847,000
8 Quần nam
 
KUZ003 924,000 Bóng
 
Q001 77,000
9 Quần nam
 
KUZ005 770,000 Bóng
 
Q001 77,000
10 Quần nam
 
KUZ012 693,000 Bóng
 
Q001 77,000
11 Quần nam
 
KUZ010 693,000 Bóng
 
Q001 77,000
12 Quần nam
 
KUZ011 616,000 Bóng
 
Q001 77,000
13 Quần nữ
 
KUZ008 693,000 Bóng
 
Q001 77,000
14 Quần nữ
 
KUZ013 693,000 Bóng
 
Q001 77,000
15 Thắt lưng
 
PD001 423,500 Tee
 
QT002 26,950
16 Thắt lưng
 
PD002 385,000 Tee
 
QT002 26,950
17 Thắt lưng
 
PD005 385,000 Tee
 
QT002 26,950
18 Thắt lưng
 
PD006 385,000 Tee
 
QT002 26,950
19 Thắt lưng
 
PD004 423,000 Tee
 
QT002 26,950
20 Thắt lưng
 
PD007 423,500 Tee
 
QT002 26,950
21 Áo nữ
 
YF003 385,000 Tee
 
QT002 26,950
22 Áo nam
 
YF005 385,000 Tee
 
QT002 26,950
23 Áo kẻ nam
 
YF041 500,500 Tee
 
QT002 26,950
24 Áo pha nam
 
YF047 577,500 Tee
 
QT002 26,950
25
 
MZ004 154,000 Tee
 
QT002 26,950
26
 
MZ008 269,500 Tee
 
QT002 26,950
27
 
MZ009 308,000 Tee
 
QT002 26,950
28
 
MZ010 154,000 Tee
 
QT002 26,950
29 Giày nữ
 
XZ001 847,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000
30 Giày nam
 
XZ017 924,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000
31 Giày nam
 
XZ019 1,848,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000
32 Giày nam
 
XZ051 1,309,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000
33 Giày nam
 
XZ021 1,001,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000
34 Giày nam
 
XZ035 847,000 Bao tay chống nắng Let's slim
 
120,000

Đơn hàng trên

3,000,000

Được tặng đồ như chương trình + 1 Đôi găng tay
 
ST016 231,000

Viết bình luận

0906 020 783