LATERAL WATER HAZARD
LATERAL WATER HAZARD

LATERAL WATER HAZARD

27/12/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

CHÚ Ý: Bài viết sau đây chứa một lỗi có thể xảy ra liên quan đến số gậy bị phạt. Tài liệu mô tả vẫn còn giá trị nhưng đừng coi trang này là "chân lý".
Những chiếc bẫy nước có dạng ao hoặc hồ nhỏ nằm giữa sân golf. Nhưng cũng có thể là con suối hoặc mương hoặc bất kỳ chỗ chứa nước nào mà quả bóng của bạn có thể rơi vào... dù nó có chứa nước vào thời điểm đó hay không.
Bẫy nước thường bị giới hạn bởi cọc. Nếu quả bóng của bạn rơi lên cỏ mà trong khu đóng cọc, quả bóng của bạn được coi là nằm trong bẫy nước.
Hầu hết các bẫy nước nằm trong fairway hoặc thực sự vượt qua cả fairway (ví dụ như một dòng suối). Nhưng một số bẫy nước dọc hai bên fairway và được gọi là "lateral water hazards". Nói chung, sự khác biệt là lateral water hazards là không để bạn có đường lui, nếu quả bóng của bạn rơi vào đấy.
Ví dụ: Thái Bình Dương thường là lateral water hazard điển hình.
Làm thế nào bạn có thể tìm thấy sự khác biệt của "lateral water hazard" khi ở trên sân?
Hãy tìm miếng kim loại hoặc gỗ hoặc đá sơn hoặc tượng đài. Màu đỏ chỉ ra rằng bẫy này được coi là "lateral water hazard". (Cọc vàng hoặc cọc trắng cũng có thể được dùng.)
Tại sao phải phân biệt?
Bởi vì nó xác định nơi bạn có thể tiếp tục chơi.
Khi bóng của bạn bị rơi vào bất kỳ bẫy nước nào, bạn luôn có thể chơi bóng ở vị trí nó rơi vào. Tức là, nếu quả bóng gần như không có trong nước, bạn có thể chọn quất bóng ra khỏi bẫy. Hoặc, bạn có thể tự di chuyển quả bóng đến vị trí dễ đánh hơn và chấp nhận quả phạt.
Bạn có thể di chuyển bóng đến đâu?
Bạn có thể thử quất lại... nhưng như thế bạn đang đánh "lần thứ tư" rồi đấy.
Bạn cũng có thể tìm một "vùng thả" thường nằm dọc bên lề của bẫy. Sẽ có một dấu hiệu nào đó hoặc vôi trắng trên cỏ, để bạn thả quả bóng của bạn và tiếp tục chơi.
Nếu không có "vùng thả" được chỉ định, bạn cũng có thể thả quả bóng trong vòng 2 độ dài thân gậy từ một điểm nằm trên lề của bẫy... 
Nếu bẫy nước không phải là lateral water hazard, bạn có một lựa chọn khác. Bạn có thể thả quả bóng như trên nhưng bạn không bị giới hạn ở độ dài 2 thân gậy. Nói cách khác, bạn có thể tiếp tục đi ra xa khỏi rìa của bẫy nước theo một lối trực tiếp xa khỏi hố và thả quả bóng của bạn.
Tại sao phải làm vậy?
Có lẽ bẫy nước rất gần với green và bạn cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng một quất toàn sức mạnh bằng cây gậy wedge chứ không phải quất với một nửa cú "swing". Vì vậy, bạn có thể thích đi bộ và thả bóng cách green 90 yards chứ không phải là 70. Hoặc có lẽ mặt đất cách thêm 20 yards nữa lại dễ đánh hơn.
Vấn đề là không có lựa chọn này không được sử dụng nếu bẫy nước được coi là "lateral water hazard".

Viết bình luận

0906 020 783