Liquid Metal vs Single Crystal
Liquid Metal vs Single Crystal

Liquid Metal vs Single Crystal

24/01/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Thế cây driver bằng LiquidMetal thì sao? Trình diễn bóng nảy đó có ý nghĩa gì đối với trò chơi golf, giữa các driver với nhau không?
Không!
Sao không?
Thế này nhé. Chúng tôi không bác bỏ các phẩm chất của hợp kim LiquidMetal. Nó thực sự làm được những gì họ nói nó sẽ làm. LiquidMetal là một cách để cải thiện hệ số phản hồi của một cây gậy golf. Đó là những gì giúp quả bóng bật tung lên thêm.
Tuy nhiên, USGA giới hạn hệ số phục hồi đó tới 86%.
Nghĩa là ít hơn nhiều so với khả năng cung cấp của hợp kim LiquidMetal . Vì vậy, một cây gậy driver bằng LiquidMetal phải được làm giảm hệ số phục hồi để tuân thủ các giới hạn của USGA, nếu không thì bất hợp pháp.
Tất cả các trình diễn đều đúng sự thật. Các sản phẩm LiquidMetal rõ ràng là công nghệ cao. Nhưng nó có ý nghĩa rất ít hoặc không có nghĩa gì đối với golfer vì các quy định.
Xét lại chương trình truyền hình của ba quả bóng nảy lần nữa... lần này theo giới hạn của USGA C. O. R.
Bóng đầu tiên sẽ bật trên một bề mặt thép hợp kim với hệ số phục hồi 86%.
Bóng thứ hai sẽ bật trên bề mặt hợp kim titan với hệ số phục hồi 86%.
Bóng thứ ba sẽ bật trên bề mặt hợp kim LiquidMetal với hệ số phục hồi 86%.
Điều gì sẽ xảy ra?
Cả ba quả bóng tung lên chính xác cùng chiều cao và tiếp tục nảy trong chính xác cùng một khoảng thời gian!
Nó giống so sánh một cây driver thép thông thường như một chiếc Chevrolet và gậy driver LiquidMetal như một chiếc Ferrari. Bạn nói "Wow!"
Tôi nói: "Không ăn thua gì đâu! Nó không có gì khác biệt khi bạn bị kẹt giao thông trên The San Diego Freeway vào giờ cao điểm." Và đó chính là những gì mà USGA
đã thực hiện bằng cách thực thi các giới hạn về hệ số phản hồi.
Lợi thế tuyệt vời của LiquidMetal là vô nghĩa.
Bây giờ gậy driver LiquidMetal là một cây gậy tốt. Nó chắc chắn là tốt như bất cứ thứ gì khác ngoài đó. Và có thể có một số lợi ích của việc xây dựng LiquidMetal tới
những cú đánh ngoài tâm mặt đầu gậy mà một cây gậy golf bằng titan hoặc thép không thể sánh được.
Nhưng một quả bóng nảy lâu hơn 3 lần như vậy không có nghĩa gậy driver bằng LiquidMetal sẽ cải thiện trò chơi của bạn ba lần. Vậy nên, hãy cẩn thận và thử dùng
trước khi bạn mua nó nhé.
• • •
Thật mỉa mai rằng công nghệ rồi sẽ thay thế Liquid Metal lại là Single Crystal (Tinh thể đơn).
Nhưng công nghệ tinh thể đơn hiện nay khá tốn kém. Nó được sử dụng trong việc tạo ra các cánh quạt động cơ phản lực. Công nghệ này vẫn nằm ngoài tầm với của các nhà sản xuất gậy golf. Vì vậy, công nghệ kim loại lỏng vẫn hoạt động.

Viết bình luận

0906 020 783