NEUTRAL GRIP - NEVER UP, NEVER IN - NICE ON - NINE-FINGER GRIP
NEUTRAL GRIP - NEVER UP, NEVER IN - NICE ON - NINE-FINGER GRIP

NEUTRAL GRIP - NEVER UP, NEVER IN - NICE ON - NINE-FINGER GRIP

09/03/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

NEUTRAL GRIP

Đối với golfer thuận tay phải, thuật ngữ này đề cập đến vị trí của bàn tay phải khi cầm gậy lúc vào bóng.
Một neutral grip là cái nắm có lòng bàn tay phải hướng tới vị trí mục tiêu. Vị trí này cho phép tay phải di chuyển tự do trong suốt quá trình downswing, khuyến khích đầu gậy quay tới vị trí mặt vuông vào bóng khi va chạm, khiến quả bóng bay thẳng.

NEVER UP, NEVER IN

"Không tới, không vào" là một khẩu hiệu đề cập đến việc putt bóng trên green.
Có hai triết lý về độ chính xác putting (putts và lag putts):
Một trường phái tư tưởng khẳng định rằng putt "chạm" (hay còn gọi là "sự tinh tế") là cách nên làm. Gắng đẩy bóng với độ chính xác về tốc độ cần thiết cho quả bóng tới hố... không hơn.
Một phương pháp khác là đẩy bóng mạnh hơn một chút, cú putt như thế được đảm bảo tới hố không vấn đề gì.
Phương pháp tiếp cận thứ nhất được ưa chuộng bởi những golfer sẵn sàng chấp nhận rủi ro bỏ qua một cú birdie vì putt thiếu để đảm bảo rằng chuẩn putt chỉ là một cái gõ nhẹ. Đây được coi là cách tiếp cận bảo thủ và có thể được sử dụng bởi các cầu thủ dẫn đầu, vào cuối cuộc thi.
Cách tiếp cận thứ hai là nơi khẩu hiệu này rơi vào. Slogan này là một lời chỉ trích về phương pháp tiếp cận đầu tiên và về cơ bản chỉ ra rằng chính vì tinh tế mà quả putt dừng ngay trước hố (50% số lần như vậy được thống kê), những golfer "tinh tế" đang hy sinh 50% cơ hội đạt birdie của mình bởi vì quả bóng không bao giờ đạt đến hố, sao có thể vào hố chứ, dù hướng đi của nó chính xác như thế nào.
Táp mạnh được ưa hơn bởi những golfer tự tin nhận ra rằng phải cho mỗi cú birdie putt một cơ hội rơi vào hố, họ sẽ thỉnh thoảng putt quá một quả ngay bên trên hố, nguy cơ gặp lỗi bogie. Quan điểm của họ là về lâu dài, số lượng điểm birdies bổ sung đạt được bằng cách sử dụng một phong cách putt tích cực sẽ lớn hơn so với các lỗi bogie.
Tất nhiên, các golfer "putt tinh tế" phản công rằng mấy "ông táp mạnh" sẽ không bao giờ bắt được góc hố.
Đây là một trong những tranh cãi không thể tháo gỡ.

NICE ON

Đây là một lời khen dành cho người vừa mới đánh tiếp cận tốt, ý là quả bóng đã rơi vào đúng putting green.

NINE-FINGER GRIP

Giống như cách nắm gậy chồng chéo mà ngón út tay phải (đối với golfer thuận tay phải) chỉ đơn là vòng ra ngoài chứ không gói xung quanh khớp nối của ngón trỏ trái.

Viết bình luận

0906 020 783