Những điều "nên làm" và "không nên làm" khi chơi golf
Những điều

Những điều "nên làm" và "không nên làm" khi chơi golf

04/04/2017   |   Đăng bởi Dzung Nguyen

Dos - Nên làm
1. Respect the rules of the golf course you are playing - Tôn trọng luật của sân golf nơi bạn đang chơi
2. Be aware of other golfers on the course - Để tâm đến người cùng chơi trên sân.
3. Leave the course in the same condition that you found it, if not in better - Giữ gìn sân chơi nếu không muốn nói là làm nó tốt hơn.
4. Play at a reasonable pace - Chơi với tốc độ hợp lý.
5. Be ready to hit when it is your turn - Sẵn sàng quất bóng khi đến lượt mình
6. Be quiet while someone is preparing to hit and hitting their shot - Hãy yên lặng mà chuẩn bị cho cú đánh của mình vượt trội cú đánh của họ.
7. Play in the order you discuss with your group - Hãy chơi theo đúng thứ tự đã phân của nhóm
8. Putt in the appropriate order - Gạt bóng trên green đúng thứ tự
9. Make sure you are playing the correct ball - Hãy đảm bảo bạn sử dụng thống nhất một loại bóng
10. Make sure the flag is all the way in the hole before leaving the green - Đặt lại cờ đúng vị trí sau khi hoàn thành hố.

Nên làm và không nên làm khi chơi golf
Nên và không nên làm khi chơi golf

DON'Ts - Không nên làm
1. Walk across the line of another player’s putt on the green - Bước qua vạch của người khác trên green
2. Hold up other players - Cản trở người khác chơi nhanh hơn mình
3. Throw your clubs - Ném gậy golf
4. Walk off the green before everybody has finished putting - Rời khỏi green trước khi tất cả mọi người hoàn thành hố của mình.
5. Leave your shadow over someone’s ball when they are hitting - Để bóng nắng của mình che lên bóng golf của người đang đánh.
6. Use your cell phone during the round - Dùng di động khi đang đánh.
7. Stand behind someone while they are hitting - Đứng sau người đang đánh.
8. Spend too much time looking for a lost ball - Tìm bóng mất quá lâu.
9. Show up late - Đến muộn.
10. Drive the golf cart wildly - Lái xe đồ đi lung tung.

0906 020 783