PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT)
PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT)

PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT)

06/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

PDA là thiết bị cầm tay dùng nhiều trên sân golf. Bạn có thể lưu tỉ số, theo tỉ lệ cược và bảng ghi tất cả các loại chỉ số của những thống kê đặc biệt về những thứ này khi về nhà thì kết nối PDA với máy tính bàn và upload vòng đấu của bạn lên web của nhà tổ chức.

Viết bình luận

0906 020 783