PEER REVIEW
PEER REVIEW

PEER REVIEW

07/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đánh giá ngang bằng là cách để khuyến khích tính thống nhất trong một hệ thống handicap (tính điểm chấp). Thực tế cho thấy peer review (xem xét lại) nghĩa là điểm báo cáo của mỗi golfer được để ngỏ cho các bạn chơi của họ (thường là một hội đồng) nhằm giám sát để đảm bảo những điểm số này nhất quán một cách hợp lý nhờ vào nhận xét của các bạn chơi về khả năng thực tế của golfer này.
Với những người không quen thuộc với golf, điều này có vẻ nhằm hạn chế một golfer báo cáo điểm quá tốt. Trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Xem xét lại nhằm ngăn cản golfer chơi không đẹp, báo cáo điểm xấu cho mình.
Tại sao golfer lại thích báo cáo điểm xấu của mình?
Trong các cuộc thi đấu giải, các golfer có khả năng khác nhau nhưng lại vẫn có thể chơi đẹp để tranh giải với nhau khi sử dụng hệ thống handicap (tính điểm chấp) để điều chỉnh điểm số cuối cùng của họ. Hệ thống handicap sử dụng điểm số gần đây của mỗi golfer làm nền tảng để tính lượng điều chỉnh mà họ được hưởng.
Golfer có khuynh hướng chơi gian, thổi phồng điểm số của họ trước khi tham gia một giải lớn là để được hưởng lượng điều chỉnh lớn hơn khi tham gia những giải lớn này.
Xem xét lại dùng để ngăn chặn quá trình xây dựng điểm số giả tạo này. Một người lừa cả hệ thống sẽ khó hơn khi họ biết những golfer khác cũng đang nhìn vào.

Viết bình luận

0906 020 783